Pristupanje novih članova

Pristupanje novih članova

Upravni odbor na 5. sjednici  održanoj 27. studenog 2013. g. donio je odluku od pristupanju 13 novih članova, od kojih su 12 redovni i 1 pridruženi.

Novi članovi su:

 1. Željko Međurečan, Tahion d.o.o.
 2. Julija Efendić Milunović, King grafika d.o.o.
 3. Milan Stapić,”Karijola” obrt za ugostiteljstvo
 4. Zrinka Hatze-fizička osoba
 5. Krešimir Urlić-fizička osoba
 6. Frane Mucić, Eko udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj “Mucića ledenice”
 7. Mate Katavić-fizička osoba
 8. Damir Matijašević, Kalma d.o.o.
 9. Stipe Martinović-fizička osoba
 10. OPG Tonči Topić
 11. Iris Erceg-fizička osoba
 12. OPG Joško Veža
 13. Martina Beroš, OPG Marijan Beroš.