Civilni sektor

Sportske udruge:

 1.  PŠRD “RAMOVA”
 2.  NK “URANIA”

Zaštita prirode:

 1. LU “KUNA”
 2. HPD “SVETI ILIJA”
 3. HPD “SVETI JURE”
 4. HPD “ADRION”

Klape i ostale udruge koje se bave glazbom:

 1. KLAPA “BASCA”
 2. OPĆINSKA GLAZBA BAŠKA VODA

Dobrovoljna vatrogasna društva:

 1. DVD OPĆINE GRADAC
 2. DVD BAŠKA VODA
 3. DVD TUČEPI
 4. DVD ZAGVOZD
 5. DVD ZADVARJE

Kultura i običaji:

 1. URESNO DRUŠTVO GRADAC
 2. ZAVIČAJNO DRUŠTVO “VELIKI GODINJ”
 3. UDRUGA “JUT”
 4. UDRUGA “PORIĆI 1680”

Udruge proizvođača:

 1. UDRUGA MASLINARA “BALABRA”

Fizičke osobe:

 1. DRAGICA ROŠČIĆ
 2. MARIO MILIČIĆ
 3. MAJA MAJIĆ
 4. ANTE BAKALIĆ
 5. IVANA TOMAŠ
 6. JADRAN ČIZMIĆ

Ažurirano 16. listopada 2019. godine.