Članstvo

Kako postati članom?

Za pristupanje članstvu LAG-u “Adrion” potrebno je popunjenu i ovjerenu pristupnicu (DOC) dostaviti na adresu:
Ulica Hrvatskih branitelja 31, 21255 Zadvarje, (uz naznaku: LAG ADRION).

Također, ovisno o vrsti članstva, potrebno je priložiti sljedeće dokumente kako slijedi:

 • za OPG:
  • kopija osobne iskaznice,
  • Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
  • popunjena i pečatirana Izjava;
 • za OBRT:
  • kopija osobne iskaznice,
  • Rješenje o obrtu,
  • popunjena i pečatirana Izjava;
 • za PRIVATNU OSOBU:
  • kopija osobne iskaznice,
  • popunjena i pečatirana Izjava;
 • za TRGOVAČKO DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU:
  • kopija osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje u LAG–u,
  • popunjena i pečatirana Odluka,
  • Izvadak iz sudskog registra.

Što donosi članstvo?

Članstvo u LAG-u “Adrion” članovima omogućava:

 • uključivanje u procese koji predstavljaju glavnu lokalnu razvojnu stečevinu EU, jer će LAG-ovi u razdoblju 2014.-2020. biti nositelji ukupnog lokalnog razvoja,
 • sudjelovanje u izradi razvojne strategije područja, određivanju ciljeva i aktivnosti,
 • informiranje i servisiranje te pomoć oko raznih malih, mikro, srednjih i velikih projekata koji se kandidiraju na određenim natječajima (prvenstveno za EU fondove),
 • sudjelovanje u upravljanju LAG-om i aktiviranju u radu tijela LAG-a te
 • podrške i preporuke projekata od strane LAG-a što donosi bodovnu prednost pri evaluaciji projekata na određenim natječajima (posebno za fondove EU).

Članovi

Članstvo u LAG-u može biti: redovno, pridruženo i počasno. Redovni članovi LAG-a mogu postati poslovno sposobne pravne i fizičke osobe koji pokažu interes za bavljenjem djelatnostima LAG-a, a koji prihvate Statut LAG-a.

Redovni članovi sudjeluju na sastancima LAG-a i imaju pravo glasa. Oni se imaju pravo kandidirati za članove tijela LAG-a.

Redovni članovi LAG-a moraju imati sjedište odnosno prebivalište na području djelovanja LAG-a.

Pridruženi članovi mogu biti poslovno sposobne pravne i fizičke osobe koji djeluju na području LAG-a, ali ne moraju imati i sjedište odnosno prebivalište na području LAG- a.

Pridruženi članovi imaju pravo nazočiti sastancima na koje su pozvani, bez prava odlučivanja te prava da biraju i budu birani u tijela udruge.

Počasni članovi LAG-a mogu postati pravne i fizičke osobe posebno zaslužne za rad i razvoj LAG-a. Počasni članovi sudjeluju u radu udruge, ali bez prava odlučivanja te prava da biraju i budu birani u tijela udruge.

Članstvo u LAG-u je dobrovoljno. Odluku o primanju novih članova u redovno i pridruženo članstvo donosi Upravni odbor.