Tijela LAG-a

Tijela LAG-a su:

 • SKUPŠTINA
 • UPRAVNI ODBOR
 • PREDSJEDNIK I DOPREDSJEDNICI
 • NADZORNI ODBOR
 • TAJNIK VODITELJ

Upravni odbor ima 11 članova koje iz svog sastava bira Skupština na vrijeme od četiri godine, s tim da mogu biti ponovno izabrani na istu dužnost. Upravni odbor može imati maksimalno isti broj zamjenskih članova pazeći pritom da zamjene dolaze iz gospodarskog, civilnog te javnog sektora.

Članovi:

 1. Predsjednica – Katarina Pupačić
 2. Dopredsjednik – Ante Čobrnić – Općina Tučepi
 3. Dopredsjednik – Ljubomir Madunić – PRIUS FRUCTUS d.o.o.
 4. Mate Jozipović – Nogometni klub “Urania”
 5. Jure Radovčić – OPG Jure Radovčić
 6. Ivana Tomaš – fizička osoba
 7. Jadran Čizmić – fizička osoba
 8. Tadijana Ćulav – JURIN DVOR d.o.o.
 9. Božo Čubić – Općina Cista Provo
 10. Marija Bradarić (OPG Zoran Bradarić)
 11. Milivoj Gaće (DVD Zagvozd)

Zamjenski članovi Upravnog odbora:

 1. Bruno Pojatina – OPG Bruno Pojatina
 2. Frano Divić – DVD Baška Voda
 3. Ivana Andrijašević – “URESNO DRUŠTVO” GRADAC
 4. Miroslav Gaće – Općina Zagvozd
 5. Martin Merčep – Općina Šestanovac
 6. Joško Veža – OPG Joško Veža

Nadzorni odbor ima pet članova, koje bira Skupština iz redova članova Skupštine na vrijeme od četiri godine. Nadzorni odbor može imati maksimalno isti broj zamjenskih kao i redovnih članova.

Članovi:

 1. Predsjednik – Ivan Krželj – Općina Zadvarje
 2. Mirko Kovačević – OPG Mirko Kovačević
 3. Mate Popović – DVD Zadvarje
 4. Koni Bulfon – Osnovna škola Gradac
 5. Nikša Staničić

Zamjenski članovi Nadzornog odbora:

 1. Branko Knezović – Općina Lokvičići
 2. Petra Radić – Općina Podgora

Tajnica – voditeljica – Anđela Mimica

Likvidator udruge – Ante Bakalić

Ažurirano 12. svibnja 2022. godine.