Tijela LAG-a

Tijela LAG-a su:

 • SKUPŠTINA
 • UPRAVNI ODBOR
 • PREDSJEDNIK I DOPREDSJEDNICI
 • NADZORNI ODBOR
 • TAJNIK VODITELJUpravni odbor ima 11 članova koje iz svog sastava bira Skupština na vrijeme od četiri godine, s tim da mogu biti ponovno izabrani na istu dužnost. Upravni odbor može imati maksimalno isti broj zamjenskih članova pazeći pritom da zamjene dolaze iz gospodarskog, civilnog te javnog sektora.


Članovi Upravnog odbora:

 1. Katarina Pupačić, Grad Omiš – predsjednica
 2. Ante Čobrnić, Općina Tučepi – dopredsjednik
 3. Ljubomir Madunić, PRIUS FRUCTUS d.o.o., – dopredsjednik
 4. Ružica Radalj, Osnovna škola Bariše G. Meštra
 5. Jadran Čizmić, Poljička likovna udruga „Krug“ 
 6. Božo Čubić, Općina Cista Provo
 7. Tadijana Ćulav, JURIN DVOR d.o.o.
 8. Jure Radovčić, OPG Jure Radovčić
 9. Martina Milina, Društvo Naša djeca Grada Omiša
 10. Danja Vranješ, OPG Danja Vranješ
 11. Milivoj Gaće, DVD ZagvozdZamjenski članovi Upravnog odbora:

 1. Jure Vukušić, JURIN DVOR d.o.o.Nadzorni odbor ima pet članova, koje bira Skupština iz redova članova Skupštine na vrijeme od četiri godine. Nadzorni odbor može imati maksimalno isti broj zamjenskih kao i redovnih članova.

Članovi Nadzornog odbora:

 1. Ivan Krželj, Općina Zadvarje – predsjednik
 2. Ivana Andrijašević, Uresno društvo Gradac
 3. Ivan Mihaljević, Obrt Ivan
 4. Mate Popović, DVD Zadvarje
 5. Mirko Kovačević, OPG Mirko Kovačević


Tajnica – voditeljica – Anđela Mimica

Likvidator udruge – Ante Bakalić

Ažurirano 15. rujna 2023. godine.