Tijela LAG-a

Tijela LAG-a su:

 • SKUPŠTINA
 • UPRAVNI ODBOR
 • PREDSJEDNIK I DOPREDSJEDNICI
 • NADZORNI ODBOR
 • TAJNIK VODITELJ

Upravni odbor ima 13 članova koje iz svog sastava bira Skupština na vrijeme od četiri godine, s tim da mogu biti ponovno izabrani na istu dužnost. Upravni odbor može imati maksimalno isti broj zamjenskih članova pazeći pritom da zamjene dolaze iz gospodarskog, civilnog te javnog sektora.

Članovi:

 1. Predsjednica – Dragica Vranješ
 2. Dopredsjednik – Joško Veža – OPG Joško Veža
 3. Dopredsjednik – Ante Čobrnić – Općina Tučepi
 4. Dopredsjednik – Ljubomir Madunić – PRIUS FRUCTUS d.o.o.
 5. Dopredsjednik – Katarina Pupačić – Grad Omiš
 6. Goran Filipović – OPG Goran Filipović
 7. Vedran Vuletić – OPG Zore Vuletić
 8. Mate Jozipović – Nogometni klub “Urania”
 9. Jure Radovčić – OPG Jure Radovčić
 10. Ivana Tomaš – fizička osoba
 11. Jadran Čizmić – fizička osoba
 12. Tadijana Ćulav – JURIN DVOR d.o.o.
 13. Miroslav Gaće – Općina Zagvozd

Zamjenski članovi Upravnog odbora:

 1. Ivo Gojun – OPG Ivo Gojun
 2. Bruno Pojatina – OPG Bruno Pojatina
 3. Frano Divić – DVD Baška Voda
 4. Ivana Andrijašević – “URESNO DRUŠTVO” GRADAC
 5. Božo Čubić – Općina Cista Provo
 6. Martin Merčep – Općina Šestanovac

Nadzorni odbor ima pet članova, koje bira Skupština iz redova članova Skupštine na vrijeme od četiri godine. Nadzorni odbor može imati maksimalno isti broj zamjenskih kao i redovnih članova.

Članovi:

 1. Predsjednik – Ivan Krželj – Općina Zadvarje
 2. Ante Miličić – Općina Podgora
 3. Branko Knezović – Općina Lokvičići
 4. Joško Roščić – Općina Baška Voda
 5. Koni Bulfon – OŠ Gradac

Zamjenski članovi Nadzornog odbora:

 1. Mirko Kovačević – gospodarski sektor
 2. Mate Popović – civilni sektor

Tajnica – voditeljica – Anđela Mimica

Likvidator udruge – Ante Bakalić

Ažurirano 7. srpnja 2021. godine.