SP ZPP RH


SP ZPP RH 2023. – 2027. – Strateški plan Republike Hrvatske u okviru zajedničke poljoprivredne politike za razdoblje 2023. – 2027. jest programski strateški dokument i temelj za korištenje sredstava europskih poljoprivrednih fondova (EFJP i EPFRR) i primjenu alata i instrumenata ZPP-a (izravna plaćanja, ruralni razvoj, sektorske intervencije).

Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) EU-a uspostavljena je u siječnju 1962. godine kao jedna od prvih zajedničkih politika te je odmah na počeku predstavljala partnerstvo između poljoprivrede i društva te između Europe i njezinih poljoprivrednika. 


Strateškim planovima u okviru ZPP-a podupire se prelazak na pametan, održiv, konkurentan, otporan i diversificiran poljoprivredni sektor, čime se osigurava dugoročna sigurnost opskrbe hranom. Ti planovi ujedno pridonose djelovanju u području klime, zaštiti prirodnih resursa i očuvanju/povećanju bioraznolikosti te jačanju socioekonomske strukture ruralnih područja.


CILJEVI I STRATEGIJA STRATEŠKOG PLANA HRVATSKE U OKVIRU ZPP-A:


GOSPODARSKI ODRŽIV I PRAVEDNIJI ZPP:

 • smanjenje razlika u dohotku između malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava i onih većih
 • nastojanje održavanja proizvodnje u poljoprivrednim sektorima koji su u poteškoćama
 • održavanjem proizvodnje, a time i radnih mjesta razvijati ruralna područja i zaustaviti njihovu depopulacije
 • davanje prednosti razvoju proizvodnje kvalitetne hrane i ulaganjima u nju kako bi se povećala tržišna usmjerenost i konkurentnost poljoprivrednih gospodarstava


ZELENIJI ZPP:

 • ublažavanje klimatskih promjena, povećanje kvalitete vode i bioraznolikosti, ali i zdravlja ljudi i životinja
 • uvođenje novih obveznih pravila za zaštitu organske tvari i sadržaja ugljika u tlu
 • uvođenje ekoshema, odnosno poticaja za poljoprivrednike koji dobrovoljno primjenjuju metode kojima se u području okoliša i klime ostvaruju veće ambicije od onih koje su obvezne
 • povećanje udjela ekološke proizvodnje u Hrvatskoj (sa 6,5 % na 12 % poljoprivrednog zemljišta)


SOCIJALNO ODRŽIVI ZPP

 • otvaranje više od 14 000 novih radnih mjesta, uz 84 ulaganja u infrastrukturu (voda, lokalne prometnice i dječji vrtići). Potpora će dodijeliti i za 76 ulaganja koja nisu povezana s poljoprivrednim gospodarstvima
 • oko 87 % ruralnog stanovništva imat će koristi od 56 strategija lokalnog razvoja koje provode lokalne akcijske skupine u okviru pristupa LEADER pod vodstvom zajednice
 • više od 1000 hrvatskih poljoprivrednika mlađih od 40 godina dobit će posebne poticaje za osnivanje poljoprivrednih gospodarstava i pokrivanje početnih troškova ulaganja


RAZMJENA ZNANJA, INOVACIJE I DIGITALIZACIJA

 • pružanje potpore aktivnostima osposobljavanja i savjetovanja poljoprivrednika
 • digitalizacija i uvođenje inovacija kao alata za olakšavanje zelene tranzicije (financijska pomoć za restrukturiranje i modernizaciju poljoprivredne infrastrukture te potpore za uvođenje digitalnih poljoprivrednih tehnologija)Sve o Strateškom planu Zajedničke poljoprivredne politike 2023. – 2027.  možete pronaći OVDJE.


U prosincu 2023. godine LAG Adrion je Odlukom Ministarstva poljoprivrede odabran za provedbu Lokalne razvojne strategije za razdoblje 2023.-2027. unutar Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027. LAG-u je za novo Programsko razdoblje za provedbu LRS odobreno ukupno 1.972.162,18 EUR.