Predavanja 8. i 9. siječnja 2014. g.

Predavanja 8. i 9. siječnja 2014. g.

LAG “Adrion” nastavlja sa organizacijom predavanja na temu “Mogućnosti financiranja projekata iz EU fondova za poljoprivredu i ruralni razvoj od 2014.-2020.”

Predavanja će se održati 8. i 9. siječnja 2014. g. i to prema sljedećem rasporedu:

  • Baška Voda 08.01. 2014. u 11h -Rogač bb-Vatrogasni dom,
  • Vrgorac 08.01.2014. u 17 h-Tina Ujevića 8-višenamjeska dvorana u zgradi Grada Vrgorca,
  • Podgora 09.01. 2014 u 11h -Fra Andrije Kačića Miošića 2- Kino Dvorana,
  • Drvenik 09.01. 2014. u 15h-Donja vala bb-Vatrogasni dom.

 

Predavać je iskusni konzultant Kristijan Mavrek.

Reference predavača:

Od 2006. do danas pripremljen 71 (67+4) projekta iz programa SAPARD i IPARD, s od toga:

-23 projekata je završeno i isplaćeno,

-17 je u različitim fazama provedbe,

-27 projekata je prijavljeno krajem 2012. (mjera 302) i na aktualnom natječaju za mjeru 101 i 103.

Ukupna vrijednost svih 67 projekata je oko 385 mil. HRK ili nešto preko 51 mil. Eura, s ukupni iznos potpore koja će biti isplaćena iz 67 projekata iznosi oko 182 mil. HRK ili oko 25 mil. Eura

Predavanja su sufinancirana iz pretpistupnog programa IPARD.