LAG “Adrion” suorganizator radionice Ministarstva poljoprivrede za ugovorene LAG-ove 07. ožujka 2014. g.

LAG “Adrion” suorganizator radionice Ministarstva poljoprivrede za ugovorene LAG-ove 07. ožujka 2014. g.

LAG “Adrion” osim što je odabrani LAG (akreditiran i ugovoren) i najaktivniji je LAG u ovom razdoblju u Republici Hrvatskoj prema podacima Uprave za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju pri Ministarstvu poljoprivrede. Zbog navedenoga je i suorganizator radionici za ugovorene odabrane LAG-ove Ministarstva poljoprivrede koja će se na području LAG-a “Adrion” održati 07. ožujka 2014.g.

Uz predstavnike Ministarstva poljoprivrede, predstavnici čak dvadeset (20) LAG-ova iz cijele Hrvatske su najavili svoj dolazak.

U Hrvatskoj djeluju 62 LAG-a od kojih su 42 odabrana (akreditirana i ugovorena od strane Minisitarstva poljoprivrede). Ukupan broj stanovnika uključen u sve LAG-ove je 48% svih stanovnika u Hrvatskoj. Ukupna površina svih LAG-ova u odnosu na ukupnu površinu Hrvatske je 86%. U LAG-ove je uključeno 427 JLS. LAG-ovi imaju glavnu ulogu nositelja razvoja u ruralnim područjima koje prema kriteriju OECD-a u Hrvatskoj obuhvaća preko 90% teritorija.

Programom ruralnoga razvoja 2014.-2020.g. bit će dana mogućnost LAG-ovima da odobravaju projekte sa svojeg područja koji su u skladu sa lokalnom razvojnom strategijom i to u ukupnom iznosu čak do 5 mil. EUR.