LAG ADRION – naše prve prijave gospodarstvenika iz područja šumarstva, ali i šumske infrastrukture

LAG ADRION – naše prve prijave gospodarstvenika iz područja šumarstva, ali i šumske infrastrukture

Kroz prosinac 2018. g.  ured LAG – a „ADRION“ je pružio pomoć pri prijavi pravne osobe (korisnika PINUS POINT d.o.o.) na tip operacije 8.6.1. „Modernizacija tehnologije, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“.

Korisnik ovim projektom planira nabavku harvestera i šumske prikolice s hidraulikom.

Harvester

Nabavkom predmetnog ulaganja doprinijeti će se povećavajući pristupačnost šuma što će dugoročno utjecati na održivosti i konkurentnost. Poboljšanjem  šumske  prometne infrastrukture povećat će se potencijal drvne građe i biomase, što doprinosi boljoj zaštitu šuma i povećanje usluga šumskog ekosustava. Također, otvorit će se nova područja za proizvode koji nisu iz drvne građe i doći će do porasta  održivog  upravljanje  šumama  s  dugoročnim  gospodarskim  učinkom. Ukupna vrijednost projekta iznosi 5.148.065,40 kn, dok je iznos potpore 50% bez PDV – a.

Tvrtka trenutno zapošljava 10 osoba dok će nabavkom novog stroja i prikolice se dodatno zaposliti još 4 osobe. Također, ured LAG – a je dana kroz prosinac pomogao pri prijavi Općine Lovreć za izradu manje šumske infrastrukture na tip operacije 8.5.2. „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“. Vrijednost projekta iznosi 893.307,25 kuna, tražena potpora je iznos 741.250,00 kn (iznos potpore na ovim projektima je 100% do iznosa u protuvrijednosti od 100.000 EUR, a poslije toga ovisno o vrijednosti projekta stopa sufinanciranja opada). Ovim projektom općina Lovreć planira izgradnju vidikovaca i to „Zvizda“ u naselju Studenci i „Granići“ u naselju Medov Dolac te otvorenih terasa koji će biti smješteni na devet lokacija na području OpćineLovreć. Ova ulaganja za krajnji cilj imaju promicanje i korištenje rekreacijskih zdravstvenih i turističkih funkcija šuma te prirodne ljepote krajobraza.