Izmjena odluke o dodjeli oznake „PPS destinacija“ u 2015. godine

Izmjena odluke o dodjeli oznake „PPS destinacija“ u 2015. godine

Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice na svojoj 46. sjednici održanoj 20. srpnja 2015. donijelo Izmjenu odluke o dodjeli oznake „PPS destinacija“ u 2015. godini. čime su prihvaćeni zahtjevi destinacije PPS Biokovo da se u PPS destinacije uvrste JLS u kojima nisu osnovane turističke zajednice ili JLS nisu razvrstane u turističke razrede što ovu PPS destinaciju čini jedinstvenom u RH. Naime, u Zabiokovlju je izgrađeno preko 100 – tinjak kuća sa bazenom te je jako važno da daljnji razvoj turizma u tom području bude planski!