Udruga građana, poduzetnika, gradova i općina.
Povezivanjem do jednake kvalitete života u svim dijelovima.
Razvoj jugoistočnog dijela Splitsko-dalmatinske županije.

lag-adrion.hr

Statut

  • Statut Lokalne akcijske grupe “ADRION” .pdf
  • Izmjene i dopune Statuta Lokalne akcijske grupe “ADRION” .pdf
  • Izmjene i dopune Statuta Lokalne akcijske grupe “ADRION” .pdf
  • Statut Lokalne akcijske grupe “ADRION” – pročišćeni tekst .pdf