Zaštita i označavanje autohtonih proizvoda

Zaštita i označavanje autohtonih proizvoda
LAG „Adrion“ će biti partner Ministarstva poljoprivrede u poticanju zaštite proizvoda s obzirom da potrošači na razini cijele Europske unije sve više zahtijevaju kvalitetne i tradicionalne  poljoprivredne i prehrambene proizvode s prepoznatljivim posebnim značajem, posebno onim vezanim za njihovo zemljopisno podrijetlo.

Stoga navodimo tri osnovna tipa oznaka:
1. „Oznaka izvornosti” znači naziv kojim se označava proizvod:
– koji potječe iz određenog mjesta, regije, ili u posebnim slučajevima države,
– čija kvaliteta ili karakteristike u bitnom ili isključivo, nastaju pod utjecajem posebnih prirodnih i ljudskih čimbenika određene zemljopisne sredine;
– čije se sve faze proizvodnje odvijaju u određenom zemljopisnom području;
Proizvodi zaštićeni oznakom ZOI (Zaštićena oznaka izvornosti) na nacionalnoj razini:
– Neretvanska mandarina,
– Ekstra djevičansko maslinovo ulje Cres,
– Ogulinski kiseli kupus/Ogulinsko kiselo zelje,
– Varaždinsko zelje,
– Istarski pršut
2. „Oznaka zemljopisnog podrijetla” znači naziv kojim se označava proizvod:
– koji potječe iz određenog mjesta, regije, ili države;
– čija se kvaliteta, ugled ili ostale karakteristike pripisuju njegovom zemljopisnom podrijetlu;
– čija se najmanje jedna faza proizvodnje odvija u određenom zemljopisnom području
Proizvodi zaštićeni oznakom ZOZP (Zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla) na nacionalnoj razini:
– Slavonski kulen/slavonski kulin,
– Baranjski kulen,
– Dalmatinski pršut,
– Drniški pršut,
– Krčki pršut,
– Lički krumpir,
– Zagorski puran,
– Poljički soparnik
Proizvod Zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla koji je registriran na razini Europske unije je Krčki pršut
3. „Zajamčeno tradicionalni specijalitet“ opisuje specifičan proizvod ili prehrambeni proizvod koji:
– je rezultat prerade ili sastava odgovarajućeg tradicionalnog postupka za taj proizvod ili prehrambeni proizvod, obzirom na način proizvodnje,
– se proizvodi od sirovina ili sastojaka koji se tradicionalno koriste
Programom ruralnog razvoja kroz Mjeru 3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu, Podmjerom 3.1. Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode biti će dostupna sredstva od 3.000,00EUR godišnje po aktivnom poljoprivredniku upisanom u Upisnik poljoprivrednika a koji su uključeni u EU ili nacionalni sustav kvalitete.
Sredstva će se moći utrošiti na troškove ulaska u sustav kvalitete, godišnje troškove sudjelovanja u sustavu kvalitete te troškove stručne kontrole i certifikacije ovlaštenog kontrolnog tijela.