Uređenje i upravljanje morskim plažama

Uređenje i upravljanje morskim plažama

Pozivamo sve koji se bave uređenjem plaža da se aktivno uključe u donošenje Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama te ne dopuste njemu ne budu na odgovarajući način uključene plaže područja koje pokriva LAG “Adrion”, a mi smo tu da vam pomognemo u pripremi projekta koji uključuju njihovo uređenje.
Prva prilika za isto je da posjetite seminar koji u srijedu 17. prosinca 2014.g. u okviru COASTGAP projekta, financiranog iz programa Europske Unije MED capitalisation organizira Javna ustanova RERA S.D. o specifičnostima pripreme i financiranja projekata uređenja obalnog pojasa, s posebnim naglaskom na plaže. Seminar je namijenjen obalnim jedinicama lokalne samouprave te predstavnicima regionalne samouprave – posebice odjela za turizam, graditeljstvo, pomorstvo i okoliš.
Teme seminara odabrane su zbog velikog značaja uređenja obalnog pojasa i valorizacije plažnih resursa za obalne jedinice lokalne samouprave te mogućnosti financiranja ovakvih projekta kroz nacionalne (Fond za turizam) i međunarodne izvore sredstava (EAFRD i ERDF).
U prvom dijelu seminara bit će predstavljeni izvori sredstava u financijskoj perspektivi 2014.-2020. koji će JLS-ovima biti dostupni za izradu studijske i tehničke dokumentacije i infrastrukturne radove.
Drugi dio predstavit će tehničke aspekte pripreme projekata uređenja obalnog pojas – od faze planiranja intervencije, preko hodograma izrade studijske i tehničke dokumentacije do zakonskog okvira za provedbu.
U trećem će dijelu biti predstavljen tekući projekt izrade Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Poseban naglasak bit će dan na značaj sudjelovanja za JLS-e u identifikaciji i uvrštavanju lokalnih plaža u Regionalni program u kontekstu pripreme projekta za financiranje iz nacionalnih međunarodnih izvora.
Seminar će se održati u Microsoft inovacijskom centru (anex FESB-a), na adresi Ruđera Boškovića 32, Split, 17. prosinca 2014. s početkom u 10:00 sati.
Sudjelovanje je besplatno, a potvrdu dolaska molim Vas dostavite putem e-maila: jelena.petrov@rera.hr najkasnije do utorka 16. prosinca.2014.