Turistički novinari obišli područje PPS destinacije Biokovo

Turistički novinari obišli područje PPS destinacije Biokovo

U proteklom tjednu naše područje posjetili su turistički novinari u sklopu promocije destinacije PPS Biokovo u okviru programa “Hrvatska 365” kojim se želi poboljšati pred i posezona (PPS) destinacije. Turistički novinari su obišli ovo područje zajedno sa predstavnicima TZ Baška Voda (Ivana Sikavica), TZ Makarska (Tonči Lalić), TZ Tučepi (Ivo Mravičić), TZ Podgora (Marijan Vela) i TZ Živogošće (Mate Brajković). Novinari su većinom bili sa područja Austrije i Njemačke.
Isto tako, na Danima turizma u Opatiji Valentina Vitković ( TZ Brela) i Mirjana Korljan (TZ Gradac) preuzele su plakete za PPS Destinaciju Biokovo.