SREDSTVA ZA UREĐENJE PLAŽA, INTERPRETACIJSKE CENTRE, CENTRE ZA POSJETITELJE TE OSTALU TURISTIČKU JAVNU INFRASTRUKTURU

SREDSTVA ZA UREĐENJE PLAŽA, INTERPRETACIJSKE CENTRE, CENTRE ZA POSJETITELJE TE OSTALU TURISTIČKU JAVNU INFRASTRUKTURU

Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. g. Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Fonda za razvoj turizma za sufinanciranje razvoja javne turističke infrastrukture. Predmet sufinanciranja su plaže, centri za posjetitelje i interpretacijski centri te javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma.

Prihvatljivi prijavitelji: Jedinice lokalne (gradovi, općine) i regionalne (županije) samouprave.

Intenzitet potpore: do 80% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta.

Predmet sufinanciranja:

1. Uređenje plaža po izrađenom projektu koji je usklađen sa svim zakonskim propisima prostornog uređenja, zaštite prirode i zaštite voda (kapitalna ulaganja). Visina potpore: minimalno 200.000,00 kn do maksimalnih 1.000.000,00 kn

2. Izgradnja, dogradnja ili adaptacija i multimedijalno opremanje centra za posjetitelje i interpretacijskog centra (kapitalna ulaganja). Visina potpore: minimalno 100.000,00 kn do maksimalnih 1.000.000,00 kn

3. 1. Izrada Operativnog plana razvoja cikloturizma županije do 80% vrijednosti dokumenta, ali do maksimalnih 50.000,00 kn po županiji. Dokument su dužni usvojiti svi ključni dionici u županiji.Isključivi prijavitelji su županije.

3.2. Uređenje (lakši građevinski zahvati) i označavanje postojećih i novih cikloturističkih, pješačkih i jahačkih ruta (kapitalni radovi). Visina potpore: minimalno 100.000,00 kn do maksimalnih 400.000,00 kn. Isključivi prijavitelji su županije.

3.3. Uređenje, postavljanje i opremanje stanica za iznajmljivanje e.bicikla. Visina potpore: minimalno 100.000,00 kn, do maksimalnih 400.000,00 kn. Isključivi prijavitelji su gradovi i općine.

* Svi elementi uređenja – gabariti i materijali moraju se uklopiti u okoliš!

Rok za podnošenje prijava: 15. rujna 2017. g.

Više informacija o samom natječaju na poveznici JAVNI POZIV MINISTARSTVO TURIZMA