POTPORE NAUKOVANJU ZA OBRTNIČKA ZANIMANJA

POTPORE NAUKOVANJU ZA OBRTNIČKA ZANIMANJA

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava namijenjenih naukovanju za obrtnička zanimanja. Cilj ovog poziva je osigurati usvajanje ključnih vještina i kompetencija u obrtničkim zanimanjima i kvalitetno obrazovane kadrove koji mogu potaknuti zapošljavanje i samozapošljavanje u obrtništvu.

Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) koja izvode praktičnu nastavu i vježbe naukovanja za učenike koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO)

Prihvatljive aktivnosti i troškovi: izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja za zanimanja u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO). Prihvatljivi su troškovi vezani uz iznos prosječnih nagrada koje se u tekućoj školskoj godini isplaćuju učenicima koji se obazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) za ostvareno radno vrijeme planirano izvedbenim planom i programom praktične nastave i vježbi naukovanja, naknada mentoru koja se utvrđuje prema prosječnoj vrijednosti sata rada temeljem bruto II plaće mentora koji sudjeluje u obrazovanju učenika, a sukladno broju sati koje učenik mora realizirati u svakoj godini obrazovanja.

Iznos i intenzitet potpore: Najniži iznos je 15.000,00 kn, a najviši 150.000,00 kn, do 80 % prihvatljivih troškova vezanih uz iznos prosječnih nagrada učeniku i do 50 % utvrđenog najvišeg mogućeg iznosa potpore za naknadu mentoru (najviše 75.000,00kn)

Prijave se zaprimaju isključivo od 01. rujna 2017. g.

Rok za prijavu: do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 10. studenog 2017. g.

Više informacija kao i sva potrebna dokumentacija na NAUKOVANJE ZA OBRTNIČKA ZANIMANJA