Seminar o upravljanju plažama za općine i gradove

Seminar o upravljanju plažama za općine i gradove

Za sve zainteresirane općine i gradove seminar o upravljanju plažama – Okolišni aspekti obalne gradnje i održivo upravljanje plažama.

U okviru COASTGAP projekta, financiranog iz programa Europske Unije MED capitalisation, Javna ustanova RERA S.D. organizira jednodnevni seminar o upravljanju plažama. Seminar je namijenjen obalnim jedinicama lokalne samouprave te predstavnicima regionalne samouprave – posebice odjela za okoliš, graditeljstvo i pomorstvo. Tema seminara je upravljanje plažama, odabrana zbog činjenice što su plaže vrlo značajan resurs obalnim jedinicama lokalne samouprave koji nije dovoljno i adekvatno iskorišten.

U kontekstu ulaska Republike Hrvatske u Europsku Uniju te otvaranja različitih izvora sredstava kako za studijsku i tehničku dokumentaciju, tako i za same radove, okolišni aspekt uređenja plaža postaje izuzetno bitan. U prvom dijelu, gošće predavačice gđa. Paola La Valle  i gđa. Daniela Paganelli s Talijanskog instituta za zaštitu okoliša (ISPRA Ambiente) predstavit će glavne elemente utjecaja različitih obalnih radova na okoliš. U drugom dijelu, gđa. Marina Marković iz UN-ovog Programa za prioritetne aktivnosti (PAP/RAC) predstavit će vam osnovne elemente integralnog upravljanja obalnim pojasom (ICZM) te smjernice za održivo upravljanje plažama. Obje teme vrlo su značajne za pripremu projekata vezanih uz upravljanje i uređenje plaža za financiranje iz sredstava Europske Unije, budući da je okoliš horizontalna tematika i prožima sve projekte te da je u tijeku izrada Direktive Europske komisije za maritimno planiranje i integrirano upravljanje obalnim pojasom.

Bit će osiguran simultani prijevod s talijanskog na hrvatskih jezik. U prilogu možete pronaći agendu seminara. Seminar će se održati u dvorcu Vitturi, na adresi Brce 1 Kaštel Lukšić, 10. rujna 2014. s početkom u 10:00 sati.

Molimo zainteresirane da se jave u LAG “Adrion” najkasnije do ponedjeljka 8. rujna 2014.g. kako bi organizirali zajednički odlazak na seminar.