Sa zasjedanja 111. plenarne sjednice Europskog odbora regija

Sa zasjedanja 111. plenarne sjednice Europskog odbora regija

ODBOR ZA REGIONALNE POTPORE CLLD-a

Jedna od glavnih točaka zasjedanja 111. plenarne sjednice Europskog odbora regija koja se odvijala 16.-17. travnja bio je i „Nacrt mišljenja o poboljšanju i implementaciji Teritorijalnog plana“. Donosimo Vam kratak pregled i sažetak u vezi CLLD-a i općenito ruralnog razvoja u cjelini.
Izražava se žaljenje na dosadašnju političku neaktivnost i nedostatak razglabanja na temu „Teritorijalni plan“ (eng. međutim tema je potaknuta na poziv trojca (Italija-Luxemburg-Latvia).
Ponovno se izražava potpora stvaranju mehanizama i instrumenata te njihovih djelovanja u svrhu ojačavanja teritorijalnih komponenti kroz CLLD (razvoj vođen zajednicom) i IT  (cjelovitog teritorija eng. Integrated Territorial). Želi se omogućiti JLS-e, gradovima i regijama da što lakše dođu do sredstava EU-a i postignu rast i razvoj. Način podjele na teritorijalne cjeline je do sada za neke zemlje bilo ograničavajuće od strane regulativa Europske unije. Sustav određivanja teritorijalnih cjelina, praćenja i nadzora istih mora biti pojednostavljen i učinkovitiji.
Odbor ističe:
•    Prednosti policentričnog  (sustava sa više centara) regionalnog razvoja
•    Poziva na donošenje politika i zakona koje će potaknuti razvoj funkcionalnih regija sastavljenih od urbanih i ruralnih područja.
•    Čest slučaj socijalne isključenosti stanovništva u svim prostorima (urbanim, ruralni i suburbanim) (!ne samo ruralnim).
•    Efektivno funkcioniranje malih i srednjih gradova (!ograničenja u definiranju) i diversifikacija ruralne ekonomije su pravi put ka izvršenju teritorijalnog plana .
•    Spomenuti trojac ističe da su male i srednje urbane cjeline dobar put ka razvoju policentričnom regionalnom sustavu.
•    Poziva se na daljnji razvoj i bolju koordinaciju svih dionika i politika koje utječu na razvoj regija!

Puni nacrt mišljenja o poboljšanju i implementaciji Teritorijalnog plana