OSNOVANA RADNA SKUPINA UNUTAR EUROPSKOG PARLAMENTA ZA RURALNA, PLANINSKA I ZABAČENA PODRUČJA (RUMRA eng. – Rural, mountainous and remote areas)

OSNOVANA RADNA SKUPINA UNUTAR EUROPSKOG PARLAMENTA ZA RURALNA, PLANINSKA I ZABAČENA PODRUČJA (RUMRA eng. – Rural, mountainous and remote areas)

Uz veliku podršku Europskog parlamenta osnovana je Radna skupina za ruralna, planinska i zabačena područja za parlamentarno razdoblje 2014. – 2019. Službeno je krenula s radom 12. ožujka 2015.g. u Strasbourgu u Francuskoj. Njome predsjeda Mercedes Bresso, bivši predsjednik odbora regija (Committee of the Regions). Mercedes je bio i sam inicijator osnivanja uz još 3 organizacije: Euromontana, Rurality-Environment-Development (R.E.D) i Future of Rural Energy in Europe (samoinicijativno). Rad skupine biti će usmjeren u dva tematska smjera:
1.  Istraživanje i financiranje integriranog ruralnog razvoja, ruralno-urbana suradnja, klimatske promjene i energija, život danas u ruralnim sredinama, poljoprivreda i proizvodi s kvalitetom geografskog podrijetla i
2.   Periferna udaljena i zabačena područja.
Svaka od navedenih tema je dodijeljena po jednom članu EU parlamenta.

KOJI JE RAZLOG OSNIVANJA RADNE SKUPINE?
Ruralna, planinska i zabačena područja u Europi su dom gotovo 60% Europske populacije, 113 mil. stanovnika, 12 mil. farmi i 172 mil. ha poljoprivrednih površina. Ona utječu na ekonomiju, kulturu i ekosistem Europe. Ipak, još se događa da EU zanemaruje spomenuta područja i tako se stvara sve veći jaz između njih i urbanih područja. Teritorijalna kohezija (ravnoteža) je osnovna vrijednost koja se zastupa u EU i kao takva je ključ prosperiteta. Osnivanjem ove grupe navedena područja imaju svoj glas i zastupstvo u Parlamentu.

KOJI SU OSNOVNI CILJEVI I PREDVIĐENE AKTIVNOSTI?
CILJEVI:
–   podići razinu svijesti o važnosti ujedinjena svih teritorija, integracije istih, jer su trenutno zastupanja ovih tema rascijepana među različitim povjerenstvima (AGRI, REGI, ENVI, ITRE, EMPL,…);
–  smanjiti jaz među slabije razvijenijim, ruralnim, planinskim i zabačenim područjima u odnosu na urbana razvijanjem potencijala ovih prostora u okviru ekonomije i okoliša te pretvaranjem nedostataka u prilike;
–   daljnje poboljšanje društvene, ekonomske i tehnološke uključenosti ruralnih prostora i stanovnika u njemu u skladu sa Strategijom „Europa 2020“;
–   ojačati inicijative u ovim  prostorima, za bolju ekonomsku, društvenu i okolišnu razvijenost;
–  osluškivati, dijeliti mišljenja i zabrinutost s lokalnim stanovništvom i poduzetnicima iz ovih prostora kako bi se pravovremeno uputili apeli za promjenama na prave adrese.

AKTIVNOSTI:
–   (RUMRA) Radna skupina je odlučila uložiti  Bijelu knjigu za ruralni prostor, što bi trebala biti tema diskusije na konferenciji u veljači i ožujku 2016. g. Predložena struktura i sadržaj Bijele knjige su otvoreni za komentare i prijedloge do 31. svibnja 2015. g.

Bijela knjiga je dokument koji sadrži prijedloge za poboljšano djelovanje neke zajednice u specifičnim prostorima. U nekim slučajevima Bijela prati Zelenu objavljenu kako bi se pokrenule konzultacije na europskoj razini. Kada Bijela knjiga dobije pozitivno mišljenje Vijeća i odobri se može doći do stvaranja akcijskog programa u skladu s navedenom problematikom

NADOLAZEĆI DOGAĐAJI:
Susret Radne skupine RUMRA u Strasbourgu, 11. lipnja 2015.g. na kojem bi trebali sudjelovati svi predstavnici RUMRE, članovi Europskog Parlamenta i ostalih organizacija koje su sudjelovale u osnivanju. Puni dnevni red susreta biti će objavljen uskoro, ali se očekuje da će biti pokrivene sve navedene teme kao i napredak do sada.
Konferencija Radne skupine RUMRA u Brusselsu, 22. rujna 2015.g.

Više informacija na navedenom linku:
RUMRA