Primjer dobre prakse s 5. LAG ADRION natječaja „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

Primjer dobre prakse s 5. LAG ADRION natječaja „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

Ovog tjedna donosimo vam primjer dobre prakse iz Vinjana Donjih, u Imotskom.
Nositeljica OPG-a Elinda Mikulić odlučila je nastaviti obiteljski posao, te je uz svoj primarni posao preuzela brigu o poljoprivredi.
Na OPG-u se proizvode dovoljne količine za vlastite potrebe, a višak prodaju na kućnom pragu, čime se ostvaruju dodatni prihodi za kućanstvo.
Na OPG-u se obrađuje gotovo hektar poljoprivredne površine, odnosno krumpir, koštićavo voće, vinova loza, a OPG još ima i 4 grla svinja za tov.
Poljoprivredna oprema i mehanizacija koju OPG posjeduje nije bila adekvatno skladištena zbog čega su bila potrebna česta ulaganja u isto.
Prijavom na natječaj LAG-a Adrion 2.1.2 Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava OPG Elinda Mikulić ostvarila je potporu u iznosu od 15 000 eura.
S ostvarenom potporom izgrađen je objekt za skladištenje poljoprivredne opreme i mehanizacije te je kupljena dodatna potrebna poljoprivredna oprema.
Provedenim projektom smanjili su se troškovi održavanja poljoprivredne mehanizacije i opreme, a novi priključi povećali su efikasnost rada na OPG-u čime su ostvareni svi zadani ciljevi projekta.