Plan objave natječaja za 2017. g. za mjere iz Programa ruralnog razvoja

Plan objave natječaja za 2017. g. za mjere iz Programa ruralnog razvoja
Plan objave natječaja
Naziv Mjere Naslov natječaja Status Rok od Rok do
Mjera 01 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja 01.1.1. Strukovno osposobljavanje za višestruku sukladnost, paket mjera poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, ekološki uzgoj U najavi 1.2.2017. 3.4.2017.
Mjera 01 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja 01.1.2. Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike U najavi 1.2.2017. 3.4.2017.
Mjera 01 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja 01.1.3. Strukovno osposobljavanje za mlade poljoprivrednike U najavi 15.2.2017. 18.4.2017.
Mjera 01 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja 01.1.4. Radionice za subjekte koji su uključeni u kratke lance opskrbe i proizvođačke grupe i organizacije U najavi 15.2.2017. 18.4.2017.
Mjera 01 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja 01.2.1. Demonstracijske aktivnosti U najavi 15.2.2017. 18.4.2017.
Mjera 02 – Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima 02.1.1. Savjetovanje o višestrukoj sukladnosti, mjerama »Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene« i »Ekološki uzgoj« U najavi 1.2.2017. 3.4.2017.
Mjera 02 – Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima 02.1.2. Savjetovanje o modernizaciji i povećanju konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava U najavi 1.2.2017. 3.4.2017.
Mjera 02 – Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima 02.1.3. Savjetovanje šumoposjednika U najavi 1.2.2017. 3.4.2017.
Mjera 02 – Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima 02.1.4. Savjetovanje mladih poljoprivrednika U najavi 1.2.2017. 3.4.2017.
Mjera 02 – Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima 02.3.1. Osposobljvanje savjetnika U najavi 1.2.2017. 3.4.2017.
Mjera 03 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode 03.1.1. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje U najavi 20.3.2017. 22.5.2017.
Mjera 03 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode 03.2.1. Potpora za troškove informiranja i promoviranja U najavi 20.3.2017. 22.5.2017.
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu 04.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
voće i povrće
U najavi 18.4.2017. 19.6.2017.
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu 04.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
stočarstvo i peradarstvo
U najavi 18.4.2017. 19.6.2017.
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu 04.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
voćei povrće
U najavi 15.12.2017. 15.2.2018.
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu 04.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
stočarstvo i peradarstvo
U najavi 15.12.2017. 15.2.2018.
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu 04.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
Biljna proizvodnja – neprioritetni sektori
U najavi 20.9.2017. 20.11.2017.
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu 04.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš U najavi 18.4.2017. 19.6.2017.
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu 04.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš U najavi 15.12.2017. 15.2.2018.
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu 04.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije U najavi 20.9.2017. 20.11.2017.
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu 04.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima U najavi 18.4.2017. 19.5.2017.
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu 04.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima U najavi 16.10.2017. 16.11.2017.
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu 04.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije U najavi 18.4.2017. 19.5.2017.
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu 04.3.1. Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja U najavi 15.5.2017. 17.7.2017.
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu 04.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu U najavi 17.7.2017. 15.9.2017.
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu 04.4.1. Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša U najavi 18.9.2017. 20.11.2017.
Mjera 05 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti 05.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala U najavi 20.3.2017. 8.5.2017.
Mjera 06 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja 06.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima U najavi 27.10.2017. 27.12.2017.
Mjera 06  – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja 06.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima Otvoren 21.12.2016. 24.2.2017.
Mjera 06 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja 06.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti U najavi 13.6.2017. 14.8.2017.
Mjera 06  – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja 06.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava Otvoren 27.1.2017. 27.3.2017.
Mjera 06 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja 06.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava U najavi 15.11.2017. 15.12.2017.
Mjera 06 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja 06.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima U najavi 13.10.2017. 13.12.2017.
 Mjera 07 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima 07.1.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave U najavi 13.3.2017. 12.5.2017.
 Mjera 07 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima 07.2.1. Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda U najavi 3.7.2017. 4.9.2017.
 Mjera 07 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima 07.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta U najavi 9.10.2017. 8.12.2017.
 Mjera 07 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima 07.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu U najavi 20.2.2017. 16.5.2017.
 Mjera 08 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 08.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura U najavi 2.11.2017. 29.12.2017.
 Mjera 08 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 08.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture U najavi 16.10.2017. 15.12.2017.
 Mjera 08 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 08.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima U najavi 16.10.2017. 15.12.2017.
 Mjera 08 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 08.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva U najavi 16.10.2017. 15.12.2017.
 Mjera 08 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 08.6.3. Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda U najavi 16.10.2017. 15.12.2017.
Mjera 09 – Uspostavljanje skupina proizvođača i organizacija 09.1.1. Uspostavljanje proizvođačkih grupa i organizacija Otvoren 24.1.2017. 24.3.2017.
Mjera 09 – Uspostavljanje skupina proizvođača i organizacija 09.1.1. Uspostavljanje proizvođačkih grupa i organizacija U najavi 6.9.2017. 6.11.2017.
Mjera 16 – Suradnja 16.1.1. Potpora za osnivanje operativnih skupina U najavi 3.7.2017. 1.8.2017.
Mjera 16 – Suradnja 16.1.2. Operativne skupine U najavi 1.12.2017. 1.2.2018.
Mjera 19 – LEADER – CLLD 19.2.1. Potpora za provedbu operacija u okviru strategije lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice U najavi 2.5.2017. 3.7.2017.
Mjera 19 – LEADER – CLLD 19.3.1. Priprema aktivnosti suradnje LAG-a U najavi 2.5.2017. 3.7.2017.
Mjera 19 – LEADER – CLLD 19.3.2. Provedba aktivnosti suradnje LAG-a U najavi 2.5.2017. 3.7.2017.
Mjera 19 – LEADER – CLLD 19.4.1. Tekući troškovi i animacija U najavi 15.2.2017. 18.4.2017.