Održan seminar “Primjena JPP-a u isporuci javnih građevina”

Održan seminar “Primjena JPP-a u isporuci javnih građevina”

U Općinskoj vijećnici Općine Tučepi 11. ožujka 2014. g. održan je seminar “Primjena javno-privatnog partnerstva u isporuci javnih građevina“. Seminar su vodili ravnatelj Agencije za JPP dr. sc. Damir Juričić, savjetnik ravnatelja za pravna pitanja Slavko Čolak i savjetnik ravnatelja za financijske aspekte Domagoj Dodig.

Kako su i sami predavaći naglasili javno-privatno partnerstvo prema zakonskoj definiciji je ono u kojem inicijativu pokreće javni sektor, čiji prijedlog treba sadržavati i prijedlog ugovora JPP-a. Takve oblike partnerstva treba razlikovati od partnerstva javnog i privatnog sektora čiju inicijativu pokreće privatni sektor, a čije uvjete u nedostatku ideja i autoriteta prihvaća javni. Po projektima javno-privatnog partnerstva među najaktivnijima je Varaždinska županija. (http://www.varazdinska-zupanija.hr/index.php/javno-privatno-partnerstvo.html) Nadamo se da će se u budućnosti na našem području razviti kvalitetni projekti JPP-a s obzirom da prema informacijama predavaća ne postoji ni jedan projekt javno-privatnog partnerstva s ovog područja u smislu zakonske definicije istog.

Predavaći su se posebno pripremili i za pitanja primjene javno-privatnog partnerstva u području gospodarenja s otpadom. Zainteresiranost i aktivnost na Seminaru iskazali su predstavnici općina Tučepi, Podgore, Vrgorca i  Zagvozda.

Seminar je održan u suradnji sa Agencijom za javno-privatno partnestvo te sufinanciran iz IPARD programa.

Prezentacije sa Seminara nalaze se u prilogu.