NOVI PRAVILNIK ZA PODMJERE 6.1. I 6.3. – POTPORA MLADIM I MALIM POLJOPRIVREDNICIMA

NOVI PRAVILNIK ZA PODMJERE 6.1. I 6.3. – POTPORA MLADIM I MALIM POLJOPRIVREDNICIMA

Ministarstvo poljoprivrede dana 02. užujka 2018. g. objavilo je novi Pravilnik o provedbi tipa operacija 6.1.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima”, i tipa operacije 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”.

Izdvajamo promjene za Podmjeru 6.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima” :

  • u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu  mladi poljoprivrednik ne smije biti imenovan nositeljem duže od 24 mjeseca,
  • ako u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu korisnici nisu registrirani kao nositelji OPG-a, to moraju postati najkasnije pri podnošenju Zahtjeva za isplatu prve rate i ne kasnije od devet mjeseci nakon sklapanja Ugovora o financiranju.

Iznos potpore:

  • 50.000,00 EUR – u slučaju da je iznos projekta 50.000,00 EUR, nositelj OPG-a, tj. korisnik mora biti upisan u Registru poreznih obveznika kao porezni obveznik po osnovi plaćanja poreza na dobit ili dohodak i obveznik socijalnih doprinosa po osnovi poljoprivrede najkasnije prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu treće rate,
  • 20.000,00 EUR – u slučaju da je iznos projekta 20.000,00 EUR, nositelju OPG-a, tj. korisniku poljoprivreda ne mora biti glavno zanimanje i ne mora biti obveznik doprinosa po osnovi poljoprivrede.

Kriteriji bodovanja biti će objavljeni uz natječaj koji se očekuje u lipnju.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u roku od 90 dana od zatvaranja natječaja donjeti će odluke o rezultatima natječaja.

Cijeli Pravilnik možete pogledati OVDJE.