IZMJENA NATJEČAJA ZA PODMJERU 6.2.

IZMJENA NATJEČAJA ZA PODMJERU 6.2.

Dana 9. ožujka. 2018. g. na snagu je stupila Izmjena natječaja za podmjeru 6.2. “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima”

Izdvajamo:

  1. ako je organizacijski oblik korisnika OPG – nositelj diversificirane djelatnosti može biti nositelj ili član OPG-a, koji se mora diversificirati sukladno Pravilniku o dopunskim djelatnostima (Narodne novine, broj 76/14),
  2. ako je organizacijski oblik korisnika pravna osoba – nositelj diversificirane djelatnosti je odgovorna osoba zaposlena u toj pravnoj osobi u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.
  3. korisnik/nositelj diversificirane djelatnosti mora imati prebivalište/sjedište u jedinici lokalne samouprave u kojoj se provodi projekt
  4. nositelj diversificirane djelatnosti mora biti zaposlen na puno radno vrijeme na poljoprivrednom gospodarstvu koje je ostvarilo potporu u tipu operacije 6.2.1. te mora imati plaćene doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivredne djelatnosti ili dopunske (diversificirane) djelatnosti koja je predmet projekta
  5. ako je korisnik/ umirovljenik ujedno i nositelj diversificirane djelatnosti, tada mora imati zaposlenu najmanje jednu osobu na diversificiranoj djelatnost
  6. u slučaju aktivnosti kupovine mehanizacije/strojeva/opreme u sektoru pružanja usluga u ruralnom području korisnik mora imati godišnji prihod od usluga u iznosu od najmanje 75.000,00 HRK tijekom svake godine u razdoblju od pet godina nakon datuma konačne isplate

Podnošenje zahtjeva za potporu započinje 26. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 7. svibnja 2018. godine do 12:00 sati.

Više informacija na linku.