LAG natječaji

OBJAVLJEN LAG NATJEČAJ T.O. 3.2.1. (7.4.1.) ULAGANJE U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU

Lokalna akcijska grupa „ADRION“ dana 15. siječnja 2019. godine objavljuje drugi LAG natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG – a „ADRION“ za tip 3.2.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, a koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. godine.

PREDMET NATJEČAJA: Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu za nositelje projekata koji imaju sjedište na području LAG – a „ADRION“.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG natječaju iznosi 2.222.850,00 HRK.

VISINA JAVNE POTPORE: po nositelju projekta najviše 30.000 EUR

INTEZITET POTPORE:

  1. a) do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u VII. i VIII. skupinu
  1. b) do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u VI. i VI. skupinu
 1. c) do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u I, II., III. i IV. skupinu.

Prihvatljivi prijavitelji:

  • jedinica lokalne samouprave
  • trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave
  • javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola
  • udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije)
  • vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i
 • lokalna akcijska grupa koja je odabrana unutar Programa.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA od 4. veljače 2019. g. do 15. ožujka 2019. g.

Sva pitanja vezana za natječaj možete postaviti putem maila: natjecaji.lagadrion@gmail.com

LAG „ADRION“ će kroz slijedeća dva tjedna organizirati radionice na području LAG – a „ADRION“. Termini i mjesta održavanja radionica objaviti će se naknadno na službenim stranicama.

Tekst natječaja s pripadajućim obrascima, prilozima, uvjetima natječaja i prijave ovdje.

  • Tekst natječaja .pdf
  • Obrazac A. Prijavni obrazac .docx
  • Obrazac B. Plan nabave – Tablica troškova i izračuna potpore .xlsx
  • Obrazac C. – Predložak za izračun neto prihoda .xlsx
  • Prilog I – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta .pdf
  • Prilog II – Lista prihvatljivih troškova .xlsx
  • Prilog III – Opis projekta .docx
  • Prilog IV – Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave .pdf
  • Prilog V – Uputa MZOIE .pdf
  • Prilog VI – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza .docx
  • Prilog VII – Izjava o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi .docx
  • Prilog VIII – Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave .pdf
  • Prilog IX. Pojašnjenje kriterija odabira .pdf
  • Prilog X – Izjava o korištenju potpora .docx
 • Pravilnik za odabir projekata .pdf

LAG ADRION: Objavljen prvi LAG natječaj za tip operacije: 2.1.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Lokalna akcijska grupa „ADRION“ dana 26. rujna 2018. godine objavljuje prvi LAG natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG – a „ADRION“ za tip operacije 2.1.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, a koji je sukladan tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. godine.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG natječaju iznosi 2.008.935,00 HRK, a visina potpore po projektu iznosi 15.000 EUR, odnosno 111.607,50 HRK.

Nositelj projekta mora imati sjedište na području LAG – a „ADRION“ te se ulaganje mora provoditi na području LAG – a „ADRION“:

Općine: Dugi Rat, Šestanovac, Zadvarje, Cista provo, Lovreć, Brela, Baška Voda, Zagvozd, Podbablje, Lokvičići, Proložac, Zmijavci, Runović, Tučepi, Gradac, Podgora

Gradovi: Omiš, Imotski, Vrgorac

Prihvatljivi prijavitelji su mala poljoprivredna gospodarstava upisana u Upisnik poljoprivrednika, ekonomske veličine iskazane u ukupnom ekonomskom rezultatu od 2.000 EUR do 7.999 EUR., organizacijskih oblika:

 • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo,
 • obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
 • trgovačko društvo registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
 • zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti

Prihvatljive aktivnosti:

 • kupnju domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja
 • kupnju, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije
 • kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta
 • kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
 • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
 • uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
 • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 • stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU
 • operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Rok za podnošenje prijava: od 15. listopada 2018. g.  do 14. studenog 2018. g.

Sva pitanja vezana za natječaj možete postaviti putem maila: natjecaji.lagadrion@gmail.com

LAG „ADRION“ će kroz slijedeća dva tjedna organizirati radionice na području LAG–a „ADRION“. Termini i mjesta održavanja radionica objaviti će se naknadno na službenim stranicama.

Tekst natječaja kao i priloge i obrasce možete pronaći ovdje.

 • Tekst natječaja [PDF]
 • Obrazac A. Prijavni obrazac [DOC]
 • Obrazac B. Poslovni plan – opisni dio [DOC]
 • Obrazac B. Poslovni plan – tablični dio [XLS]
 • Obrazac C. Izjava o veličini [XLS]
 • Obrazac D. FADN kalkulator [XLS]
 • Obrazac E. Izjava o suglasnosti za LAG natječaj [DOC]
 • Obrazac F. Izjava o bespovratnim sredstvima [DOC]
 • Obrazac G. Zaposlenici [XLS]
 • Prilog I. Natječajna dokumentacija [PDF]
 • Prilog II. Popis proizvoda [PDF]
 • Prilog III. Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća [PDF]
 • Prilog IV. Pojašnjenje kriterija odabira [PDF]
 • Prilog V. Popis autohtonih sorti i pasmine Dalmacije [PDF]
 • Prilog VI. Izjava o očuvanju radnih mjesta [DOC]
 • Prilog VII. Izjava o korištenju potpora [DOC]
 • Pravilnik za odabir projekata [PDF]

Pitanja i odgovori, 11. listopada 2018. godine [PDF]