LAG „Adrion“ za članove organizira studijsko putovanje u Središnju Istru

LAG „Adrion“ za članove organizira studijsko putovanje u Središnju Istru

AG „Adrion“ organizira četverodnevno studijsko putovanje na područje LAG-a „Središnja Istra“ od 26. veljače 2015.g. do 01. ožujka 2015.g.
(Grad Pazin, Općina Cerovlje, Općina Gračišće, Općina Karojba, Općina Lupoglav, Općina Motovun, Općina Sv. Petar u Šumi, Općina Tinjan)
Detaljni program događaja nalazi se u prilogu.