LAG ADRION: SUFINANCIRANJE OSIGURANJA USJEVA, ŽIVOTINJA I BILJAKA

LAG ADRION: SUFINANCIRANJE OSIGURANJA USJEVA, ŽIVOTINJA I BILJAKA
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Javni poziv za Mjeru 17. Upravljanje rizicima, Podmjera 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka.
PRIHVATLJIVOST:
  • polica osiguranja poljoprivredne proizvodnje (od jednog ili više štetnih događaja) mora biti važeća u razdoblju za koji se podnosi zahtjev za potporu
  • polica osiguranja pokriva isključivo štete nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje veće od 30 % prosječne godišnje poljoprivredne proizvodnje
PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:
Troškovi štete nastali uslijed:
  • nepovoljnih klimatskih prilika
  • životinjskih i biljnih bolesti te zoonoza
  • najezda nametnika
  • okolišnih incidenta i/ili
  • mjera protiv unošenja u EU organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode, te mjere protiv njihovog širenja unutar EU.

VISINA POTPORE:

  • 65% vrijednosti premije osiguranja, najviše 75.000 € godišnje po korisniku.

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA: 1. listopada 2017. do 31. siječnja 2018.

Više o Natječaju možete pronaći OVDJE.

Za pomoć kod prijave dogovorite termin u našem uredu na  info@lag-adrion.hr  ili na telefon 021/411-960, 099 4369 422!