LAG ADRION: OSIGURAJTE SREDSTVA ZA HRANU DJECE OSNOVNIH ŠKOLA

LAG ADRION: OSIGURAJTE SREDSTVA ZA HRANU DJECE OSNOVNIH ŠKOLA

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva”.

Cilj poziva je ublažiti najgori oblik dječjeg siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći u vidu podjele hrane u osnovnim školama.

Prihvatljivi prijavitelji: Jedinice lokalne i/ili područne samouprave – osnivači odgojno-obrazovnih javnih ustanova, osnovnih škola s indeksom razvijenosti ispod 125%. Prijavitelj mora u projekt ići s barem 1 partnerom u vidu osnovne škole koja nužno ne mora biti osnovana od strane prijavitelja.

Intenzitet i visina potpore: 100% prihvatljivih troškova, minimalno 200.000,00 kn, maksimalno 1.500.000,00 kn.

Prihvatljive aktivnosti: a) nedostatak hrane; nabavka (5,47 kn obrok po učeniku), skladištenje, prijevoz i podjela hrane, b) tehnička pomoć; stručno usavršavanje, administrativni troškovi, javna nabava, IT i ostala oprema (troškovi smiju iznositi maksimalno 1% ukupnih troškova nabavke hrane).

Poziv je trajno otvoren, odnosno do iskorištenja sredstava. Više o samom Pozivu na LINKU

Ukoliko Vam je potrebna pomoć prilikom prijave slobodno nas kontaktirajte na info@lag-adrion ili na telefon 021 411 960, 099 4369 422.