LAG ADRION SUFINANCIRA OSPOSOBLJAVANJE ZA POLJOPRIVREDNIKE PO VLASTITOM ODABIRU

LAG ADRION SUFINANCIRA OSPOSOBLJAVANJE ZA POLJOPRIVREDNIKE PO VLASTITOM ODABIRU

LAG “Adrion” sufinancira osposobljavanje za poljoprivrednike po vlastitom odabiru, a s ciljem poboljšanja i razvoja vlastitog poljoprivrednog gospodarstva kao i osobnih kapaciteta u poljoprivrednoj djelatnosti.

Pozivamo Vas da iskažete interes i prijavite se putem službenog e-maila LAG-a “Adrion” info@lag-adrion.hr ili niže navedenu dokumentaciju dostavite osobno na adresu Hrvatskih branitelja 31, 21255 Zadvarje.

Prihvatljivo je sufinanciranje osposobljavanja pri završetku kojeg se dobiva potvrda o stečenom znanju.

Prijaviti se mogu nositelji/članovi/vlasnici poljoprivrednog gospodarstva bilo da se radi o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (OPG-u) ili drugoj pravnoj osobi (obrtu, trgovačkom društvu i sl.).

Korisnik mora imati sjedište i poljoprivrednu djelatnost registriranu na području LAG-a “Adrion”. Prednost pri prijavi ostvaruju članovi LAG-a “Adrion”.

Ukupna raspoloživa sredstva u okviru Poziva su ograničena do maksimalnih 10.000,00 kn.

Maksimalni broj korisnika je ograničen na 5, a maksimalni iznos sufinanciranja po korisniku je do 90% troška i 5,000,00 kn.

Poziv je otvoren do 14. travnja 2017. g.

Potencijalni korisnici dužni su prilikom prijave dostaviti: 1. Kopiju važeće osobne iskaznice, 2. Dokaz o bavljenju poljoprivrednom djelatnošću (Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava), 3. Ponudu obrazovne ustanove ili druge obrazovne institucije iz koje je jasno definirana vrsta edukacije i period u kojem bi se pohađala, 4. Ispunjen obrazac iz priloga – Obrazovanjem do razvoja.

Odabrani poljoprivrednici su 15 dana nakon završenog osposobljavanja dužni dostaviti dokaz u obliku potvrde o stečenom znanju. Edukacija mora biti završena do 1. lipnja 2018. g. ukoliko se u prijavi ne navedu opravdani razlozi za duži rok.

Kontakt osoba: Nikola Kapitanović, kontakt telefon: 021/411-960, mob. 099/4369-422