LAG “Adrion” podupire rad susjednih LAG-ova

LAG “Adrion” podupire rad susjednih LAG-ova

Predstavnici LAG-a “Adrion” u utorak, 01. srpnja 2014.g. prisustvovali su Izbornoj skupštini LAG-a “Brač” koji nažalost nije akreditiran. Kao točka dnevnog reda na navedenoj skupštini prezentiran je rad LAG-a “Adrion” koji su domaćini ocijenili uspješnim te zatražili pomoć kako bi se digli na noge, a predstavnici LAG-a “Adrion” rado su se odazvali u želji da pomognu svojim susjedima.
Za predsjednicu LAG “Brač izabrana je Dijana Šćepanović.