LAG “Adrion” sudjelovao na drugom “LAG SUMMER FESTIVALU”

LAG “Adrion” sudjelovao na drugom “LAG SUMMER FESTIVALU”

Lokalna akcijska grupa “Adrion” je zajedno sa svojim članovima predstavljala običaje, obilježja, znamenitosti i proizvode ovoga područja na II. “LAG SUMMER FESTIVALU” od 04.-06.srpnja 2014.g. u Biogradu na Moru. Ovaj festival je najveće međunarodno okupljanje LAG-ova u Hrvatskoj s ciljem “spajanja zelenog i plavog” na jedan drugačiji način dajući priliku svim jedinicama lokalne samouprave, turističkim zajednicama, malim i srednjim poduzetnicima, obrtnicima i OPG-ovima da izlože svoje proizvode i usluge u turističkom središtu u srcu Jadrana. Na štandovima sveukupno dugim više od tristo metara odvijala se prezentacija usluga i prodaja proizvoda s ruralnih područja od preko 500 izlagača iz 66 LAG-ova iz Hrvatske i 10 zemalja Europske unije.
Riječ je o festivalu koji je pored onog u Bruxellesu najveći u Europi spektakularnoj manifestaciji s oko dvadesetak tisuća posjetitelja koju je organizirao LAG Laura, a otvorila Davorka Hajduković, pomoćnica ministra poljoprivrede.

LAG “Adrion” je predstavljao svoje znamenitosti, posebnosti prirodnih i kulturnih dobara dijeleći promidžbene materijale turističkih zajednica i jedinica lokalne samouprave, dok su proizvođače sa zanimljivim proizvodima predstavljali:
Sapuni sapunerije “Rustika” – OPG Dragan Delić
Sir autohtone dalmatinske krave Buše – OPG Andrija Ribičić
Čaj od lista masline – Jurin dvor d.o.o., obitelji Vukušić
Solni cvijet solane Ramova – Povratak d.o.o., obitelji Šimić
Proizvodi od drva – Zadruge Zima