LAG ADRION: Objavljen je drugi po redu LAG natječaj za tip operacije: 3.2.1. ULAGANJE U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU

LAG ADRION: Objavljen je drugi po redu LAG natječaj za tip operacije: 3.2.1. ULAGANJE U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU

Lokalna akcijska grupa „ADRION“ dana 24. rujna 2020. godine objavljuje drugi LAG natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG – a „ADRION“ za tip 3.2.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, a koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. godine.

PREDMET NATJEČAJA: Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu za nositelje projekata koji imaju sjedište na području LAG – a „ADRION“.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG natječaju iznosi 2.851.900,08 HRK.

VISINA JAVNE POTPORE: po nositelju projekta najviše 30.000 EUR

INTEZITET POTPORE:

 1. a) do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u VII. i VIII. skupinu
  b) do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u VI. i VI. skupinu
  c) do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u I, II., III. i IV. skupinu.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • jedinica lokalne samouprave
 • trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave
 • javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola
 • udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije)
 • vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i
 • lokalna akcijska grupa koja je odabrana unutar Programa.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA od 24. studenog 2020. godine do 24. prosinca 2020. godine.

Sva pitanja vezana za natječaj možete postaviti putem maila: natjecaji.lagadrion@gmail.com

LAG „ADRION“ će organizirati radionice na području LAG – a „ADRION“. Termini i mjesta održavanja radionica objaviti će se naknadno na službenim stranicama.

Tekst natječaja s pripadajućim obrascima, prilozima, uvjetima natječaja i prijave ovdje.

 • Tekst natječaja .pdf
 • Obrazac A. Prijavni obrazac .DOCX
 • Obrazac B. Plan nabave – Tablica troškova i izračuna potpore .xlsx
 • Obrazac C. – Predložak za izračun neto prihoda .xlsx
 • Prilog I – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta .docx
 • Prilog II – Lista prihvatljivih troškova .xlsx
 • Prilog III – Opis projekta .docx
 • Prilog IV – Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave .pdf
 • Prilog V – Uputa MZOIE .pdf
 • Prilog VI – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza .docx
 • Prilog VII – Izjava o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi .docx
 • Prilog VIII – Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave .pdf
 • Prilog IX – Pojašnjenje kriterija odabira .docx
 • Prilog X – Izjava o korištenju potpora .docx
 • Prilog XI – Izjava o pripremi projektne dokumentacije .docx
 • Pravilnik za odabir projekata .pdf