Konačna rang lista za LAG natječaj 3.2.1.

Konačna rang lista za LAG natječaj 3.2.1.

Članovi Upravnog odbora LAG-a “Adrion” na 71. sjednici donijeli su Odluke o odabiru za prijavljene projekte na natječaj 3.2.1. “Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući i slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”.

Raspoloživa sredstva na natječaju bila su 171.698,70 EUR-a (1.293.663,89 HRK). Na natječaj je pristiglo ukupno 11 prijava, a za njih 7 donesene su Odluke o odabiru projekta. Uz potporu ostvarenu na LAG natječaju izgradit će se centralna kuhinja za vrtić, opremiti turistički centri, izgraditi dječja igrališta, rekonstruirati dječji vrtići i sportska igrališta te opremiti tematski put i park.

Popis odobrenih projekata:

1. Grad Omiš

2. Općina Baška Voda

3.Općina Podgora

4. Općina Lovreć

5. Općina Gradac

6. Općina Zmijavci

7. Općina Cista Provo


  • Konačna rang lista – datum objave 19. srpnja 2023. .PDF