Godišnje izvješće o radu LAG – a ocijenjeno pravovremeno i potpuno!

Godišnje izvješće o radu LAG – a ocijenjeno pravovremeno i potpuno!

Sukladno Pravilniku o provedbi Mjere 19. LAG – ovi imaju obvezu dostave Godišnjeg izvješća o radu LAG – a  do 15. veljače za prethodnu godinu.

Dana 7. ožujka 2019. g. Ministarstvo poljoprivrede je donijelo Zaključak o ispunjavanju obveza dostavljanja Godišnjeg izvješća o radu LAG -a.

Ministarstvo je uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrdilo da je LAG ADRION dostavio pravovremeno i potpuno Godišnje izvješće o radu LAG – a za 2018. g. Očekujemo da ćemo i u 2019. g. dobrim radom te provođenjem Lokalne razvojne strategije doprinijeti ruralnom razvoju područja koje obuhvaćamo!