DEFINIRANJE CILJEVA STRATEGIJE LAG-a ADRION

DEFINIRANJE CILJEVA STRATEGIJE LAG-a ADRION

U utorak, 26. siječnja 2016. g. u Zadvarju u novim prostorijama LAG-a održan je treći radni sastanak Partnerskog vijeća za izradu Lokalne razvojne strategije LAG-a „Adrion“.

Partnersko vijeće čine predstavnici javnog, civilnog i gospodarskog sektora.

Na ovom radnom sastanku započelo je definiranje ciljeva Lokalne razvojne strategije LAG-a “Adrion”.

Svi ciljevi proizašli su iz višekratnih analiza stanja u prostoru, mnogobrojnih prikupljenih  podataka, relevantnih znanstvenih i stručnih dokumenta te većeg broja prethodno održanih radionica.

Ciljevi su ocjenjivani SMART metodom analize te po svojoj važnosti.

Treba naglasiti da su definirani ciljevi koji se mogu doseći pojedinom mjerom iz Programa ruralnog razvoja ili sintezom više njih, a za koje će LAG-ovi u sljedećem razdoblju moći raspisivati natječaje za raspodjelu do 15 mil. kuna sredstava namijenjenu pojedinačnim područjima svakog LAG-a.
Nakon analize ocjena pristupit će se detaljnije definiranju istih SMART metodom analize!

Ocjenjivanje po specifičnosti, mjerljivosti, dostižnosti, realističnosti i mogućnostima provedbe u vremenu.

S – Specific – Specifičnost
M – Measurable – Merljivost
A – Attainable – Dostižnost
R – Realistic – Realističnost
T – Timely – Vremenska realnost