Bespovratna sredstva za podizanje kvalitete turističke ponude na području Splitsko – dalmatinske županije

Bespovratna sredstva za podizanje kvalitete turističke ponude na području Splitsko – dalmatinske županije

Upravni odjel za turizam i pomorstvo Splitsko – dalmatinske županije objavio je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore namijenjenih financiranju aktivnosti i projekata kroz:

Mjeru I. – Podizanje kvalitete postojećih Objekata u domaćinstvu na području Splitsko-dalmatinske županije i

Mjeru II. – Poticanje kategoriziranja većeg broja novih Objekata u domaćinstvu, kategorije Kuća za odmor” na području zaleđa Splitsko-dalmatinske županije.

PRIHVATLJIVI KORISNICI:

Mjera I. – Fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu – registrirani privatni iznajmljivač

Mjera II. – Fizička osoba koja će pružati usluge u domaćinstvu, kategorija smještajnog objekta “Kuća za odmor” – budući privatni iznajmljivač

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

Mjera I: Ekološko certificiranje smještajnih jedinica u domaćinstvu, Uređenje te opremanje novih dječjih igrališta i sportskih terena, Izgradnja i opremanje isključivo novih bazena na području zaleđa SDŽ, Ugradnja i opremanje isključivo novih hidromasažnih bazena, Prilagodba postojećih objekata u domaćinstvu za smještaj osoba s invaliditetom te Nabavka sportske opreme za razvoj aktivnih oblika turizma.

Mjera II: Obnova, uređenje i/ili opremanje postojeće zgrade i okućnice te izgradnja bazena.

VISINA POTPORE:

Za Mjeru I. do 30.000,00 kn, a maksimalno 50% ukupno prihvatljivih troškova za izgradnju novog bazena te do 20.000,00 kn, a maksimalno 50% ukupno prihvatljivih troškova za ostale projekte.

Za Mjeru II. do 75.000,00 kn, a maksimalno 75% ukupno prihvatljivih troškova.

ROK ZA PRIJAVU: 22. ožujka 2019. Više informacija i dokumentaciju za prijavu možete pronaći ovdje.

Za sva pitanja kao i za pomoć pri prijavi projekta stojimo Vam na raspolaganju!