20. svibnja-Radionica/javna rasprava o provedbi LEADER pristupa uz predstavljanje mladih poljoprivrednika sa LAG Adrion područja

20. svibnja-Radionica/javna rasprava o provedbi LEADER pristupa uz predstavljanje mladih poljoprivrednika sa LAG Adrion područja

Nakon uspješno organiziranog terenskog obilaska područja LAG-a “Adrion” od ostalih LAG-ova u RH, LAG “Adrion” će opet ugostiti predstavnike Ministarstva poljoprivrede ovaj put radi Radionice/javne rasprave o provedbi LEADER pristupa.
Tom prilikom predstavit će se i mladi poljoprivrednici sa područja LAG-a “Adrion”, a sami susret ovog puta održat će se u Zabiokovlju.

U prilogu Vam dostavljam poziv za Radionica/javna rasprava o provedbi LEADER pristupa za područje Splitsko-dalmatinske županije uz predstavljanje mladih poljoprivrednika sa LAG Adrion područja.
Pozivamo da nam se pridružite u što većem broju jer ruralno područje na kojem će se primjenjivati LEADER pristup obuhvaća preko 90% posto teritorija RH, a Program ruralnog razvoja 2014.-2020. nudi mnoge mogućnosti financiranja na istom. Isto tako, Programom ruralnoga razvoja 2014.-2020.g. bit će dana mogućnost LAG-ovima da odobravaju projekte sa svojeg područja koji su u skladu sa lokalnom razvojnom strategijom i to u ukupnom iznosu čak do 5 mil. EUR.
Prijave dolaska se vrše na mail dragica.roscic@lag-adrion.hr