Uspješno završena edukacija za pisanje studije izvodljivosti

Uspješno završena edukacija za pisanje studije izvodljivosti

Čak deset članova LAG-a u utorak 8. travnja 2014. g. uspješno je završilo edukaciju “Osnove pisanja studije izvodljivosti” za što su dobili odgovarajući certifikat.
Kao što smo već najavili program je izvođen od strane predavaća Ekonomskog fakulteta dr. sc. Vinka Muštre i Mr. sc. Blanke Šimundić, educiranih na najprestižnijem programu za temu Analize troškova i koristi (CBA) u EU, koji se odvija pri Sveučilištu u Milanu.
Navedeni predavači su i zadnjih 12 mjeseci izvodili edukaciju na srodnu temu za potrebe dvije županijske razvojne agencije (Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske) te vršili edukacije samih zaposlenika Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

Edukacija je sufinancirana iz IPARD programa.