USPJEŠNA VOLONTERSKA AKTIVNOST U OKVIRU MANIFESTACIJE HRVATSKA VOLONTIRA

USPJEŠNA VOLONTERSKA AKTIVNOST U OKVIRU MANIFESTACIJE HRVATSKA VOLONTIRA

LAG “Adrion” je i ove godine u sklopu manifestacije “Hrvatska volontira” uspješno proveo aktivnosti uređenja okoliša. Nakon prošlogodišnjih aktivnosti na području Zagvozda ove godine su organizirane na području Zadvarja te su bile usmjere na uređivanje javnih površina. Rezultati akcije su itekako vidljivi jer su tokom zadnjeg dana manifestacije kao što je i najavljeno ukrasnim cvijećem osvježene površine, a zasađeno je i 7 stabala maslina. Aktivnosti su završene zajedničkim druženjem svih sudionika koje je iznjedrilo nove ideje za buduće volonterske akcije.