SREDSTVA ZA OBNOVU SUHOZIDA!

SREDSTVA ZA OBNOVU SUHOZIDA!
Od ove godine moguće je na Jedinstvenom zahtjevu zatražiti od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sredstva za Održavanje suhozida u sklopu operacije 10.1.10 Održavanje suhozida, Mjere 10. Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene.
Uvjeti koji su potrebni:
– postojeći suhozid minimalne ukupne dužine 30 metara upisan u ARKOD i nalazi se na rubu ARKOD parcele.
– parcela na kojoj se nalazi suhozid mora se održavati u stanju pogodnom za pašu ili uzgoj, nesmije biti zapuštena
Obveze nakon ostvarivanja potpore:
– kontorlirati tijelo suhozida minimalno dva puta godišnje, najkasnije do 01. listopada tekuće godine
– održavati suhozid 5 godina nakon ostvarivanja sredstava koristeći tradicionalne materijale
– sprječavati zarastanje suhodozida ručnim uklanjanjem vegetacije, bez upotrebe herbicida
– završiti izobrazbu koju provodi Savjetodavna služba
– voditi evidenciju o aktivnostima na propisanom obrascu
Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017. godinu možete pronaći OVDJE.