Primjer dobre prakse s 5. LAG ADRION natječaja „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

Primjer dobre prakse s 5. LAG ADRION natječaja „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

U sklopu kontrole na terenu, ovaj tjedan posjetili smo OPG Mila Škoro u Runoviću koji je ostvario potporu od 15.000 EUR-a na natječaju LAG-a “Adrion” 2.1.2. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”. Gospođa Mila cijeli se život bavi vinarstvom i vinogradarstvom. Prije umirovljenja radila je u vinariji, a kasnije se uz pomoć obitelji nastavila time baviti na vlastitom imanju. Osim vinove loze uzgaja se i krumpir te kukuruz i sijeno potrebni za uzgoj domaćih životinja. Dobivenim sredstvima kupljen je traktor i atomizer koji će olakšati i unaprijediti rad u vinogradu i omogućiti kvalitetniji i veći urod te konkurentnost na tržištu.