Primjer dobre prakse s 5. LAG ADRION natječaja „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

Primjer dobre prakse s 5. LAG ADRION natječaja „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

U sklopu posjeta lokaciji ulaganja ovaj tjedan bili smo u općini Zmijavci na OPG-u Borislav Todorić.

Obitelj Todorić se već generacijama bavi poljoprivredom, pa je tako i gospodin Borislav preuzeo brigu o poljoprivrednom zemljištu.

OPG se bavi uzgojem kukuruza u zrnu, ječma, povrtne kulture te jezgričasto voće i vinovom lozom. 

Osim navedenog, OPG posjeduje i 5 grla svinja za tov.

OPG svoje proizvode proizvodi za svoju obitelj te prodaje i lokalnom stanovništvu i turistima kojih ima sve više na ovom području, a koji cijene domaći kvalitetan proizvod.

OPG Borislav Todorić prijavio se na natječaj LAG-a Adrion 2.1.2. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” te ostvario potporu od 112.912,50 kn.

Ostvarenom potporom kupljen je traktor, novi podrivač, traktorska freza te nova prskalica.

Kupljena mehanizacija omogućiti će veći tržišni plasman proizvoda i samim time i veće prinose.

Čestitamo OPG-u Borislav Todorić na ostvarenoj potpori i želimo puno uspjeha u budućnosti.