Poziv za sudjelovanje na radionici za izradu Lokalne razvojne strategije LAG-a „ADRION“ za Programsko razdoblje 2023.-2027. – javni i civilni sektor

Poziv za sudjelovanje na radionici za izradu Lokalne razvojne strategije LAG-a „ADRION“ za Programsko razdoblje 2023.-2027. – javni i civilni sektor

Pozivamo sve članove Lokalne akcijske grupe „ADRION“ i ostale zainteresirane dionike s područja LAG-a iz javnog i civilnog sektora na radionicu koja će se održati 24. svibnja 2022. godine u Zadvarju na adresi Sv. Kate 28 (zgrada općine) u 12:00 sati.

*Molimo da potvrdite svoj dolazak do 23. svibnja 2022. na mail: info@lag-adrion.hr ili telefonski na broj: 099/436-9422.

Sve ostale informacije navedene su u dokumentu – .PDF