Održana 19. sjednica Skupštine Lokalne akcijske grupe “Adrion”

Održana 19. sjednica Skupštine Lokalne akcijske grupe “Adrion”

U petak, 15. rujna 2023. godine u Baškoj Vodi, održali smo 19. sjednicu Skupštine Lokalne akcijske grupe “Adrion”.

Sjednicu je otvorila predsjednica LAG-a “Adrion” Katarina Pupačić, koja se zahvalila svim članovima na dolasku te utvrdila kvorum potreban za rad.

Predsjednica je istaknula kako LAG ulazi u novo Programsko razdoblje te da se rad LAG-a treba uskladiti s novim Pravilnikom za provedbu intervencije 77.06.

Iz tog razloga bile su nužne promjene u Upravnom i Nadzornom odboru LAG-a.

Isto tako usvojena je nova Lokalna razvojna strategija LAG-a “Adrion” za Programsko razdoblje 2023.-2027.

Članovi su između ostalog usvojili novi Statut LAG-a, Odluke o imenovanju novih članova Upravnog i Nadzornog odbora te izmjene Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave.

Nakon sjednice održan je prigodni domjenak.

Čestitamo novim članicama i članovima Upravnog i Nadzornog odbora LAG-a.