Najava natječaja za provedbu tipa operacija 4.1.1., 4.1.2. i 4.2.1.

Najava natječaja za provedbu tipa operacija 4.1.1., 4.1.2. i 4.2.1.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede planira tijekom listopada i studenog 2015. godine raspisati natječaje za operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš unutar podmjere 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva te operaciju 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima unutar podmjere 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda mjere M04 Ulaganja u fizičku imovinu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
U sklopu operacije 4.1.1. objavit će se dva natječaja. Jedan natječaj će se odnositi na sektore voća i povrća, a drugi na sektore svinjogojstva i peradarstva.
Ulaganja u zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš u okviru natječaja za operaciju 4.1.2. biti će prihvatljiva u svim sektorima.

Ulaganja u okviru natječaja za podmjeu 4.2. bit će prihvatljiva za sve sektore.
Odredbe Pravilnika Narodne novine br. 7/15 koje se odnose na integrirane i zajedničke projekte neće se primjenjivati u navedenim natječajima.
Povezanost poduzeća kod prijavljenih korisnika će se provjeravati u okviru operacije 4.1.1. i 4.2.

Više informacija o navedenim natječajima moći ćete pronaći na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede www.ruralnirazvoj.hr i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
www.apprrr.hr.