Nadzor i ocjenjivanje zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) 2014.-2020.

Nadzor i ocjenjivanje zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) 2014.-2020.

Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) za razdoblje 2014.-2020. (eng. CAP – Common Agriculture Policy) jedna je od najbitnijih politika Europske Unije zadnjih 50 godina i za nju se izdvajaju sredstva u visini 37,7 % ukupnog budžeta EU 2014.-2020.g. Kako će sredstva biti utrošena? Postavljen je novi okvir za nadzor i ocjenjivanje rezultata, utjecaja i same implementacije spomenute politike. Po prvi puta okvir će pokriti cijelo programsko razdoblje i ukupnost programa. Sve aktivnosti članica biti će mjerljive i usporedive, postignuća članica će biti vidljiva, svi korišteni instrumenti i njihova efikasnost u ostvarivanju ciljeva biti će praćeni i evaluirani kao i u kojoj mjeri su ciljevi ispunjeni. Zašto je proces nadzora i ocjenjivanja bitan? Tko će sve biti u tom procesu uključen? Odgovore na navedena pitanja i pobliže o okviru za nadzor i ocjenjivanje zajedničke poljoprivredne politike možete pronaći na navedenom linku:

Okvir za nadzor i ocjenjivanje