LAG „ADRION“: Promidžba ruralnog razvoja sredstvima iz mjere 20

LAG „ADRION“: Promidžba ruralnog razvoja sredstvima iz mjere 20

Kako bi što više informirali naše stanovništvo o mjerama Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. (dalje: Programa) od strane Mreže za ruralni razvoj (Mreža) odobren je prijedlog LAG-a „ADRION“  za informiranje.

Mreža za ruralni razvoj je platforma koja okuplja razne dionike koji djeluju ili se nalaze u ruralnim područjima te provodi određene aktivnosti u svrhu ostvarenja ciljeva.

1.  Povećanje uključenosti dionika u provedbu Programa

2. Poboljšanje kvalitete provedbe Programa

3. Informiranje šire javnosti i potencijalnih korisnika o politici ruralnog razvoja i mogućnostima sufinanciranja projekata

4. Poticanje inovacija u poljoprivredi, proizvodnji hrane, šumarstvu i ruralnim područjima.

Na stranicama Mreže možete pronaći mnoge korisne informacije za poljoprivrednike, ali i organizacije civilnog te javnog sektora https://www.mrr.hr/o-nama/

Članovi Mreže mogu biti tijela državne uprave, stručne ustanove u poljoprivredi i ruralnom razvoju, jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave, regionalne i lokalne razvojne agencije, poljoprivredna gospodarstva, obrazovne i znanstvene institucije iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja, udruge i komore vezane uz poljoprivredu i ruralni razvoj, ostale fizičke i pravne osobe čije aktivnosti su vezane uz poljoprivredu i ruralni razvoj. Članstvo u Mreži je dobrovoljno i besplatno.

LAG „ADRION“ je u studenom 2018. g. podnio zahtjev za potporu temeljem Poziva za podnošenje prijedloga aktivnosti u provedbi Akcijskog plana Mreže za ruralni razvoj 2014. -2020., godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže za 2018. godinu koje će se sufinancirati sredstvima Mjere 20 „Tehnička pomoć“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Za ovaj Zahtjev je dana 11. prosinca 2018. g. donesena Odluka o dodijeli sredstava u iznosu od 11.691,00 kn.

Ovim sredstvima financirana je nabava informativnog promotivnog materijala. Promidžbeni materijal prvenstveno se je koristio  za informiranje šire javnosti i potencijalnih korisnika o Programu ruralnog razvoja i mogućnostima sufinanciranja projekata, ali i kako bi se između ostalog povećalo sudjelovanja dionika u provedbi Programa ruralnog razvoja ali i poboljšala kvalitete njegove provedbe. Jedan od takvih materijala je i naša nova brošura objavljena na ovoj stranici.