KULTURNA BAŠTINA – PODGORA – KAPELA RANJENA TOPOVSKOM KUGLOM

KULTURNA BAŠTINA – PODGORA – KAPELA RANJENA TOPOVSKOM KUGLOM

U sklopu nedavnog posjeta općini Podgora teško je bilo sagledati svu kulturnu baštinu tog područja. Na svakom koraku izvirala je nova priča, a sve ih je teško sažeti u jedan tekst, pa krenimo sa jednom.

Priču skriva Kapela Srca Isusova iz XIX st. Obitelji Mrkušić. Njezina izgradnja je završena 1804. g. netom prije uspostave francuske vladavine.
Iza oltara u zidu nalazi se željezna topovska kugla.
Kako nam navode ista je ostatak napada Ruske flote na položaj Francuske vojske u Podgori.
Na kapelici se nalaze još orginalna vrata na kojima je vidljivo oštećenje izazvano probojem same kugle.

SLIKA „ECCE HOMO“ – trpeći Isus – u vlasništvu obitelji Mrkušić je i slika nastala u drugoj polovici 15. stoljeća u neobičnoj radionici Squarcionea u Padovi. Ista se trenutno ne nalazi u kapeli jer gostuje izvan nje na različitim izložbama.

KLJUČNE RIJEČI: Podgora