Kako mlade uključiti u političke procese?

Kako mlade uključiti u političke procese?

Koju bi ulogu trebala imati Vijeća učenika i Savjeti mladih, kako uključiti mlade u procese donošenja odluka koje utječu na njihov život, treba li dobnu granicu prava glasa na izborima spustiti na 16 godina, treba li razvijati građanski odgoj u školama, kako poboljšati komunikaciju donositelja političkih odluka i mladih te treba li uvesti nove alate i metode rada s mladima – tek su neka od pitanja na koja će u društvu predstavnika Ministarstva socijalne politike i mladih odgovarati sudionici konzultacija koje će se 3. lipnja održati u Splitu, u vremenu od 12 do 17 sati.

Za sudjelovanje se do 27. svibnja mogu prijaviti svi zainteresirani – predstavnici udruga mladih i za mlade, osobe koje rade s mladima te predstavnici Općina, Gradova i Županija s dalmatinskog područja. Osim ručka, organizator osigurava i povrat putnih troškova za prijavljene putem formulara dostupnog na PRIJAVA.

Osim ručka, organizator za sudionike osigurava i povrat putnih troškova.

Konzultacije se održavaju u sklopu procesa strukturiranog dijaloga s mladima na razini Europske unije te su nastavak međunarodne konferencije održane u ožujku u Rigi.

Organizator konzultacija je Info zona, kao članica Zajednice informativnih centara za mlade u Hrvatskoj, uz podršku Nacionalne radne skupine za strukturirani dijalog s mladima.

Sve dodatne informacije možete pronaći na stranicama Info zone.