INFORMACIJE O POZIVU KOJIM ĆE SE DODJELJIVATI SREDSTVA ZA ENERGETSKU OBNOVU OBITELJSKIH KUĆA

INFORMACIJE O POZIVU KOJIM ĆE SE DODJELJIVATI SREDSTVA ZA ENERGETSKU OBNOVU OBITELJSKIH KUĆA

Zbog velikog interesa građana, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja izdalo je obavijest o statusu Poziva za dostavu projekata za energetsku obnovu obiteljskih kuća.

Ministarstvo planira navedeni Poziv objaviti odmah po ispunjavanju osnovnog preduvjeta za pripremu Poziva, a koji je vezan za izmjene Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine. Naime, trenutno navedena Uredba ne predviđa mogućnost da korisnik bude fizička osoba, tj. prihvatljivi prijavitelj bude fizička osoba, stoga je izmjene Uredbe Ministarstvo pokrenulo još u drugoj polovini 2016. godine putem službenih predstavnika RH u tijelima pri Europskoj uniji.

Riječ je o kompleksnom procesu budući da je Europska komisija svojim prijedlogom obuhvatila izmjenu više zakonskih akata, a konačno usvajanje uvjetovano je postizanjem dogovora za svaki od njih. Za dio teksta Uredbe koji se odnosi na prihvatljivost fizičkih osoba je postignut kompromis ali se čeka odobrenje ostalih dijelova Uredbe.

Slijedom navedenog, Ministarstvo će Poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća objaviti čim se za to steknu uvjeti. Putem Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.’ za energesku obnovu obiteljskih kuća na raspolaganju nam je 30 milijuna eura odnosno oko 225 milijuna kuna.

Natječaj će biti raspisan na stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, link:  http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=49019