Grad Omiš zapošljava u sklopu projekta „Zaželi“

Grad Omiš zapošljava u sklopu projekta „Zaželi“

U sklopu projekta „Zaželi posao na području grada Omiša“ na kojem je LAG ADRION jedan od projektnih partnera, a koji se financira iz sredstava dodijeljeni putem programa ZAŽELI iz Europskog socijalnog fonda Grad Omiš je dana 27. ožujka 2019. g. objavio

Javni poziv za prijavu kandidatkinja za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Svrha ovog projekta je pružanje usluge pomoći u kući starijim osobama, osobama s invaliditetom i osobama u nepovoljnom položaju na području Grada Omiša (sva naselja).

Natječaj je otvoren od 27.03. – 04.04.2019. godine.

Više o detaljima natječaja ovdje i na stranicama HZZ-a.

Obrazac za prijavu možete pronaći na slijedećoj poveznici.